Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Het College van B&W van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug dreigt nieuwbouw in het buitengebied van Driebergen mogelijk te maken. Dat is tot veler verrassing neergelegd in het Ontwerpbestemmingsplan.
De Gemeenteraadsleden zijn nu aan zet en kúnnen dit nog tegenhouden. Maar hoewel ze meestal verklaarden tegen bouwen in buitengebied te zijn (o.a. nog op pag. 7 van het pdfRaadsprogramma opgetekend), hebben ze nog een flink duwtje in de groene richting nodig! Helpt u mee?

Deze website is bedoeld om Raadsleden, omwonenden van Broekbergen en andere betrokken inwoners van Driebergen, te informeren over de voorgenomen, ingrijpende plannen. We geven inzage in de onomkeerbare gevolgen, we delen onze bezwaren en zienswijzen, en geven andere informatie om de problematiek te verhelderen. We roepen u op om dit breed onder de aandacht te brengen. We zetten u aan tot actie. Wij helpen daarbij en hopen dat u mee helpt.

U kunt een kaartje sturen naar een of meer Raadsleden met uw gemotiveerde mening. We hebben het hier heel gemakkelijk gemaakt: met een kleine invuloefening en de spreekwoordelijke druk op de knop is uw kaartje zomaar verzonden.

U kunt ook flyers printen, uitdelen en/of langs de weg hangen. Zo laten we zien dat het leeft en zetten we ook anderen aan tot meedenken over het groen houden van ons prachtige buitengebied. De flyers staan hier ter download voor u klaar.

U kunt ook de petitie tekenen van Sybren en Jesse (13 en 11 jaar) die zich om het groene zicht bekommeren. Hun handtekeningenactie zorgde al voor veel publiciteit.

Onder nieuws houden we u op de hoogte over die publiciteit en andere ontwikkelingen rond deze campagne.

Mogelijk kunt u zelf op andere wijzen bijdragen. We horen graag van u.

Laat ons weten als u vragen of aanvullingen heeft  of mee wilt werken in deze campage. Hulp is welkom.

Onze inzet is om met de drie betrokken partijen (Broekbergen, Omwonenden en Gemeente) tot een betere oplossing komen.Daar is helaas nog veel inzet voor nodig.

Succes!