Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Het College van B&W van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug dreigt nieuwbouw in het buitengebied van Driebergen mogelijk te maken. Dat is tot veler verrassing neergelegd in het Ontwerpbestemmingsplan.
De Gemeenteraadsleden zijn nu aan zet en kúnnen dit nog tegenhouden. Maar hoewel ze meestal verklaarden tegen bouwen in buitengebied te zijn (o.a. nog op pag. 7 van het pdfRaadsprogramma opgetekend), hebben ze nog een flink duwtje in de groene richting nodig! Helpt u mee?

Deze website is bedoeld om Raadsleden, omwonenden van Broekbergen en andere betrokken inwoners van Driebergen, te informeren over de voorgenomen, ingrijpende plannen. We geven inzage in de onomkeerbare gevolgen, we delen onze bezwaren en zienswijzen, en geven andere informatie om de problematiek te verhelderen.

Onze inzet is om met de drie betrokken partijen (Broekbergen, Omwonenden en Gemeente) tot een betere oplossing komen.Daar is helaas nog veel inzet voor nodig.

Succes!