Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Eigen documenten

Onze informatiebrieven voor omwonenden en betrokkenen:

Gemeentelijke documenten

Oorspronkelijk Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied:

Aanvullende onderzoeken op Oorspronkelijk Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied:

Nieuw Bestemmingsplan Broekbergen(?):

  • derde kwartaal 2019? eind eerste kwartaal 2020?

Zienswijzen/Reacties op plannen

Zienswijzen op Oorspronkelijk Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied, voor zover ons bekend, over Broekbergen:

Reacties op aanvullende onderzoeken:

Informatie van Broekbergen: