Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Eigen documenten

Inspraakreactie beeldvormende vergadering 5-11-20:

Overige documenten:

Onze informatiebrieven voor omwonenden en betrokkenen:

Gemeentelijke documenten

Oorspronkelijk Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied:

Aanvullende onderzoeken op Oorspronkelijk Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied:

Nota van Zienswijzen op Oorspronkelijk Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied, nu postzegelplan 'Bestemmingsplan Broekbergen':

Nieuw Bestemmingsplan Broekbergen:

Zienswijzen/Reacties op plannen

Zienswijzen op Oorspronkelijk Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied, voor zover ons bekend, over Broekbergen:

Reacties op aanvullende onderzoeken:

Informatie van Broekbergen: