Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Raadsleden Utrechtse HeuvelrugSinds begin september zijn we in gesprek met diverse Raadsleden. We hebben ze schriftelijk uitgenodigd en zijn blij dat onze pogingen tot inhoudelijk overleg gehoor vinden. Dit is niet de plek om er inhoudelijk verslag over te doen. Maar het is natuurlijk wel vermeldenswaardig dat het gebeurt.

De omwonenden voelden zich tot nu toe buitengesloten en overvallen, door zowel de aanpak van de Broekbergen-initiatiefnemer als het College van B&W. Er is best wat vertrouwen te herstellen. Maar de hoop is dat we samen tot betere en evenwichtiger oplossingen komen die deze groene en cultuurhistorisch rijke omgeving recht doen.

Het woord is straks aan de Raadsleden. Zij controleren het College van B&W. Zij moeten toezien op het juiste procedurele verloop en moeten de nieuwe bestemmingsplanregels toetsen aan bestaand beleid. Daar is nogal wat over te zeggen. En wij doen graag ons best om ze van informatie te voorzien die ze helpt bij de oordeelsvorming.

De ingediende zienswijzen spreken boekdelen, maar vertellen niet alles. We hopen dat alle partijen uiteindelijk onze uitnodiging beantwoorden en te rade gaan bij ook de omwonenden van Broekbergen.