Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

buitengebied schaapjesDe Commissie MER (Milieueffectrapportage) heeft kritiek op het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (waar de Broekbergen-plannen deel van uit maken). De effecten van het plan op natuur en landschap zouden onvoldoende zijn beschreven en doorgerekend in het rapport, met kans op onderschatting van de gevolgen.

Het buitengebied van Driebergen bestaat voor driekwart uit natuur. Het is daarom van belang dat, zeker bij uitbreiding van agrarische bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de bouw van nieuwe woningen, de milieugevolgen goed worden onderzocht.

De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport aan te passen. Vooralsnog lijkt het College van B&W voornemens dat advies over te nemen, waarmee de besluitvorming over het bestemmingsplan zou worden vertraagd.