Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Twee weken na de sluiting van de inspraaktermijn, is een bijzondere pdfzienswijze namens de eigenaar van Broekbergen ingediend, op de eigen plannen zoals die in het Ontwerpbestemmingsplan zijn uitgewerkt. Deze aparte zienswijze viel nauwelijks op tussen de stukken, gerangschikt onder een afwijkende maand, zonder publicatie van de pro forma zienswijze in de goede maand. Maar duidelijk is nu wel dat Broekbergen als een waar Rupsje Nooitgenoeg nog lang niet tevreden is met de nieuwe bouwmogelijkheden in buitgengebied. 'De voorgestelde hoogtematen worden als te beperkend ervaren', stelt Broekbergen.

Waar de eigenaar zelf omstanders graag doet geloven dat de nieuwe 'pandjes' slechts één enkele bouwlaag met puntdak  hoog worden (geïllustreerd met afbeeldingen van schattige tuinmanhuisjes), bleek hij bij de gemeente al 9 meter hoog te hebben georganiseerd. Dat moet nu blijkens deze extra zienswijze kennelijk zelfs 10 meter hoog gaan worden! Daarmee is toch met zekerheid te stellen dat de eigenaar woonkolossen van tenminste drie etages ambieert.

Bovendien wordt nu duidelijk waarom een deel van die kloostermuur al zo lang op de grond ligt. Voor het geplande 'Bouwhuis' vraagt de indiener om verschuiving van het bouwvlak. Het moet meer naar voren komen, nog meer in het groene zicht, en dan geïntegreerd worden in de kloostermuur.

Het is goed om te bedenken dat in het Ontwerpbestemmingsplan de bestemming wordt verruimd van het beperkende  'Maatschappelijke Voorziening' naar riant 'Wonen' en 'Kantoor'. Bovendien worden er nieuwe bouwvlakken gehonoreerd die disproportionele nieuwbouw mogelijk maken (in buitengebied nota bene). Waar 1600 m2 gesloopt gaat worden, dreigt een nieuw vloeroppervlak van bijna 5000 m2 te worden toegestaan (riant factor 3). Wat zegt het als de initiatiefnemer nu nog verdere verruiming van bouwhoogtes aanvraagt?