Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Zienswijzen bij Ingekomen stukken van de GemeenteraadWonderlijke ontdekking, nu we steeds meer koppen bij elkaar steken in de wijk: een deel van de zienswijzen die tegen Broekbergen (ontwerpbestemmingsplan) zijn ingediend, is zoek. Ze zijn niet gepubliceerd bij de ingekomen stukken van de Gemeenteraad. Bij gevolg staan ze niet bij ons op de site, en blijken de Raadsleden er nu geen kennis van te kunnen nemen.

Het dossier Broekbergen kent opvallend veel van dit soort dwalingen.

De griffier gaat uitzoeken wat er aan de hand is en laat het ons later deze week weten. Hopelijk kunnen we de lijst zienswijzen daarna gauw completeren. We zullen het  verloop hieronder volgen en bijhouden.

05 oktober 2018 - Update

De gemeente heeft een wonderlijk onderscheid aangehouden dat alleen op interne motivatie is gestoeld. Het zou te maken hebben met details in de adressering. De zienswijzen die alleen aan het College van B&W waren gericht, staan niet gepubliceerd; je ziet dus alleen de zienswijzen die (ook of alleen) aan de Raad waren gericht. Sommige zienswijzen zijn geadresseerd aan het College, maar richten zich in de aanhef tot de Raad, maar ook die staan er niet bij. De projectleider spreekt van 'foutieve adressering'; bij de publicatie van het Ontwerpbestemingsplan staat immers dat men zienswijzen aan de Raad dient te richten.

Als het zo moet, halen wij graag de Algemene Wet Bestuurrecht aan, artikel 2:3

  1. Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.
  2. Het bestuursorgaan zendt geschriften die niet voor hem bestemd zijn en die ook niet worden doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug aan de afzender.

Wij kunnen de argumentatie niet volgen en vinden dat de zienswijzen onmiddellijk moeten worden doorgestuurd naar de Raadsleden, voor wie ze bedoeld zijn. Tot die tijd doet de gemeente geen recht aan de indieners, de Raadsleden en aan de burgers die tot correcte beeldvorming willen komen.

Op dit moment beschikken wij en de Raadsleden dus over slechts een deel van de zienswijzen.
We lijken er in ieder geval circa tien te missen. Zelf meenden wij dat juist de digitale indieners achterwege zijn gebleven en dat daar het onderscheid in zat.
Opvallend: zelfs een WOB-verzoek tot inzage namens een van de indienders, bleek door de gemeente te zijn afgehouden. 

We hebben projectleider en griffier verzocht om completering; en dat wordt nu bij uitzondering 'overwogen'. Omdat we graag een oogje in het zeil houden, willen we alle zienswijze indieners vragen om de bij ons gepubliceerde lijst na te lopen en ons te laten weten als uw zienswijze er niet tussen staat. Dat kan via het Contactformulier of rechtstreeks via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

08 oktober 2018 - Update

Wethouder Rob Jorg bevestigt vandaag de lezing van de projectleider: het onderscheid heeft enkel en alleen met de adressering te maken. 'Dat is gebruikelijk; zo gaat dat in een bureaucratie', verdedigt hij, nogmaals onderstrepend dat ze niet zoek zijn, maar gedeeltelijk niet gepubliceerd werden.

Toch is het goede nieuws dat hij toezegt voor dit dossier een 'uitzondering' te gaan maken. Jorg gaat ervoor zorgen dat alle zienswijzen, ongeacht al dan niet juiste adressering, binnenkort op de Raadssite komen te staan. Dan hoeven Raadsleden die zich er nu 'al' in verdiepen, niet te wachten op de Nota van Zienswijzen. En is er voor de burger op dit punt eindelijk transparantie. We blijven het volgen.

13 oktober 2018 - Update

Er zijn eind deze week rond Broekbergen zeven zienswijzen bijgekomen. Het is onze overtuiging dat de lijst daarmee nog niet compleet is. Bovendien blijkt de aangevoerde reden voor niet-publiceren, detailverschillen in de adressering, een broodje Aap verhaal te zijn: zes van de zeven toegevoegde zienswijzen was netjes aan de Raad geadresseerd. We blijven er bovenop zitten en blijven aandringen op completering van deze lijst, zodat u en de Raadsleden hopelijk een keer een compleet beeld kunnen krijgen.