Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Broekbergen Informtatiebrief 1Vandaag bezorgen we huis-aan-huis bij omwonenden een pdfeerste informatiebrief, om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten.

We bespreken wat er speelt rond Broekbergen, vertellen iets over onze gesprekken met raadsleden en betrokken organisaties, en we presenteren onze website en de campagne-/actie-mogelijkheden via deze site.

Bovendien benoemen we de vertraging die het Ontwerpbestemmingsplan oploopt en hoe de gemeente daar aanleiding toe ziet om Broekbergen tegemoet te komen. Het lijkt erop dat het College een mini-bestemmingsplan voor Broekbergen wil maken, losgeweekt uit voorliggend bestemmingsplan voor de omgeving. Dit dreigt eerder dan het omgevende plan te worden behandeld, misschien zelfs zonder opnieuw in procedure te worden gebracht.