Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Broekbergen Informtatiebrief 2Deze dagen bezorgen we onze pdftweede informatiebrief, huis-aan-huis bij omwonenden en mogelijk anderszins betrokkenen.

In dit schrijven gaan we in op de uitgebleven participatie bij de totstandkoming van de Broekbergen-plannen, terwijl dit gezien de impact onontbeerlijk is. Idealiter kom je samen tot een breed gedragen oplossing in dit soort gevolgrijke projecten.

Verder beschrijven we de voorgenomen royale nieuwbouw, waarvan nut en noodzaak maar beperkt te volgen zijn. Natuurlijk juichen we restauratie en toekomstig behoud van complex Broekbergen toe, maar we pleiten ook voor bouwen in balans, afgewogen tegen belangen van omwonenden, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden - een zeker algemeen belang dus.