Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Broekbergen Informtatiebrief 3Deze dagen bezorgen we onze pdfderde informatiebrief, huis-aan-huis bij omwonenden en mogelijk anderszins betrokkenen.

In dit schrijven gaan we in op onze overlegpogingen met Broekbergen. Helaas bleef het bij toelichtende gesprekken en lijken we op geen enkele wijze tot een breder gedragen oplosssing te kunnen komen. Vooralsnog zullen we alle hoop op de gemeente moeten richten.

Vanuit die gemeente is er extra onderzoek aan de eigenaar gevraagd, op het gebied van verkeer, kantoorbehoefte en natuurwaarde. Alleen indieners van eerdere zienswijzen op wat toen nog het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Driebergen was, mochten hier nu op reageren. Nodig was dat zeker. De verkeerssituatie op de tot fietsstraat omgebouwde Engweg bijvoorbeeld, blijkt in weerwil van de in Driebergen breed gedeelde onvrede een keurige voldoende te scoren, ook na te verwachten verkeerstoename. En in tegenspraak met provinciale onderzoeken en landelijke trends, blijkt de behoefte aan kantoorruimte in deze regio explosief te kunnen stijgen komende jaren!