Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Broekbergen Informtatiebrief 4Deze dagen bezorgen we onze pdfvierde informatiebrief, huis-aan-huis bij omwonenden en mogelijk anderszins betrokkenen.

Hierin komt de wonderlijke afsplitsing in het Ontwerpbestemmingsplan langs. Het voornemen van de gemeente is om de plannen met betrekking tot Broekbergen te regelen in een afzonderlijk postzegel-bestemmingsplan en deze dus uit het Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied te halen.

Verder benoemen we de ingediende aanvullende zienswijzen, en de extra onderzoeken die nodig zijn naar aanleiding van die zienswijzen.

De behandeling van het plan verschuift naar op z'n vroegst eind derde kwartaal 2019.