Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Broekbergen Informatiebrief 6Deze dagen bezorgen we onze pdfzesde informatiebrief, huis-aan-huis bij omwonenden en mogelijk anderszins betrokkenen.

Eindelijk is het zover dat het College van B&W haar plannen voor Broekbergen ter besluitvorming aan de gemeenteraad gaat voorleggen. Inmiddels zijn deze plannen in een los postzegelplan ondergebracht, het 'Bestemingsplan Broekbergen', echter zonder een zelfstandig inspraaktraject te doorlopen. Hoewel we mooie woorden lezen over de 'restauratie' van Broekbergen, staan in de plannen vooral flink verruimde 'nieuwbouw' mogelijkheden die met restauratie niets van doen hebben. Daarbij gaat het om nieuwbouw in het buitengebied, buiten de rode contour; dat is in strijd met de beleidsvoornemens uit het raadsprogramma en bijna alle verkiezingsprogramma's van onze lokale partijen.

We zijn geschokt dat het College nagenoeg niets met de input van omwonenden heeft gedaan. Na het ontbreken van andere vormen van participatie, komt ons dit onzorgvuldig en naar over. Alle reden om de gemeenteraadsleden te vragen om deze plannen en het plantraject nauwkeurig te bestuderen en alsnog recht te doen aan ruim 50 omwonenden die een zienswijze indienden.Dat Bouwhuis in de groene dorpsrand is eenvoudigweg niet nodig.