Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Donderdag 5 november j.l. vond de beeldvormende vergadering plaats over het Bestemmingsplan Broekbergen. Tussen de talrijke persoonlijke vragen en anekdotes vielen een paar inhoudelijke reacties op namens het Buurtcomité Broekbergen. Het gaat hier om een verstrekkend ruimtelijke ordening plan dat de kaders voor de komende decennia vastlegt en dat in basis strijdig is met het beleid om niet te bouwen in buitengebied. Meer dan 50 inwoners spraken zich hier tegen uit middels zienswijzen. Uit deze groep vormde zich een buurtcomité van zeven mensen die twee jaar lang de plannen op puur inhoudelijke gronden hebben besproken en beoordeeld. Drie van hen spraken in tijdens deze vergadering. Hun bijdrage is hieronder terug te vinden. De gehele vergadering is geregistreerd en te bekijken via de website van de gemeentraad.