Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Zienswijzen bij Ingekomen stukken van de GemeenteraadDoor omwonenden en andere betrokkenen zijn er bij de Gemeente tientallen zienswijzen ingediend op het Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengengebied. Opvallend veel daarvan richten zich specifiek op de Broekbergen-plannen. De meeste zienswijzen kwamen binnen op de laatste dag van de inspraaktermijn. Het was een komen en gaan van indieners; baliemedewerkers gaven aan dat ze zoiets nog niet eerder hadden meegemaakt. 

Het werd deadline-werk voor betrokken indienders. Ze waren veelal overvallen door de aard en omvang van de Broekbergen-plannen, voornamelijk doordat deze plannen eerder buiten het Voorontwerp en eerder gepubliceerde 'masterplannen' werden gehouden. De Gemeente maar ook de eigenaar/inititatiefnemer voerden duidelijk een overvaltactiek uit. In zes weken een honderden pagina's dik plan doorgronden, geheel onvoorbereid, is een pittige klus waar de meeste burgers maar nauwelijks tegen opgewassen zijn. Bijzonder dat er tegen de deadline toch nog zoveel zienswijzen binnenkwamen. Er is duidelijk sprake van onrust en grote betrokkenheid.

Omdat de zienswijzen op de Gemeente-site moeilijk terug te vinden zijn, stellen wij hier alle zienswijzen ter download beschikbaar.
Omdat Broekbergen zelf nog steeds veel vriendelijker plannen op de eigen site toont (ook op de nieuwe site), verwijzen we hier bovendien opnieuw naar de werkelijke plannen zoals die bij de gemeente liggen.

Petitie website Sybren en JesseSybren (13) en Jesse (11) zijn een petitie gestart. Zij groeiden op met groen zicht op weilanden en een fraaie bosrand; zij kijken uit op stiltegebied en een monumentale kloostermuur in 'de Groene Entree' van Driebergen. Hoe mooi kan je het hebben?
Ze snappen niet waarom de Gemeente Utrechtse Heuvelrug mee zou willen werken aan de verstening van dit prachtige zicht. Ze hoorden over de wilde plannen om hier 12 tot 20 woningen op te richten en max. 1500 m2 kantoorruimte, waarvan een deel precies in die mooie dorpsrand.