Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

 Videopresentatie van buurtcomit√©-lid Joris, in het kader van inspreek-reactie tijdens de beeldvormende vergadering van 5 november j.l.

 

We vragen aandacht voor een zorgvuldige afweging in de bestemmingsplan beoordeling. Het gaat hier niet om de huidige eigenaar of wat buren wel of niet leuk vinden, maar om een belangrijk ruimtelijke ordening plan waarin de kaders voor de komende decennia zijn neergelegd. Omdat er - tegen het beleid in - nieuwbouw in buitengebied wordt gefaciliteerd, hopen we van harte dat de raad hier kritisch en zorgvuldig naar kijkt.
In dat kader willlen we vier vragen meegeven bij de beoordeling van voorliggend plan:

  • Is het doel zwaarwegend en zijn de intenties juist?
  • Verloopt het proces zorgvuldig?
  • Zijn participatie en belangenweging voldoende toegepast?
  • Is de onderbouwing voldoende kritisch bekeken?

Er gaat op al deze punten helaas veel mis in het dossier Broekbergen. We lichten dat toe met enkele voorbeelden.

Mondeling bijdragen van ons buurtcomité in de beeldvormende vergadering zijn geregistreerd en terug te zien via de website van de gemeenteraad; zie videotijdcode.
2:18 Joris Lange
2:53 Arthur Modderkolk
3:10 Arie Steen

Schriftelijke bijdragen: